บริษัท

ติดต่อเรา

 
  รู้จักกับเรา ก่อตั้งเมื่อ
        
  กันยายน 2533 – ที่ประเทศไทย
 เมษายน 2525 – ที่ประเทศสิงคโปร์
  กันยายน 2528 – ที่ประเทศมาเลเซีย
  เมษายน 2534 – ที่ประเทศอินโดนีเซีย
   ลักษณะธุรกิจ

           ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้า
          
ออกแบบงานระบบ ทั้งอุปกรณ์ Hardware & Software รวมทั้งงานโครงการต่างๆ
          
ติดตั้งและส่งมอบงานสำหรับางานด้านอุตสาหกรรม งานควบคุมอัตโนมัติ งานควบคุมการผลิต
              ระบบการตรวจสอบและตรวจวัด ระบบเก็บค่าไฟอัตโนมัติ และระบบประหยัดพลังงาน
          
บริการหลังการขาย พร้อมทั้งข้อมูลทางด้านเทคนิค การทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัด    
 
             รวมทั้งการปรับแต่งเครื่องมื่อวัดทางไฟฟ้า และงานระบบ
 

  วิสัยทัศน์
             ศูนย์รวมเครื่องมือวัดไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน และ ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบครบวงจร ให้ครอบคลุมในกลุ่มอาเซียน
  ธุรกิจ
             ดำเนินธุรกิจทางด้านเครื่องมือวัดไฟฟ้า ระบบวัดคุม แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายไฟฟ้า ประปา หน่วยงานรัฐ และเอกชน อาคารสูง สถาบันการศึกษา ทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์และระบบ
  ผลิตภัณฑ์
             คัดสรรแต่เฉพาะผู้ผลิตที่มีประสบการณ์และความชำนาญในแต่ละด้านโดยแท้ เป็นที่ยอมรับทั่วไปในระดับสากลและได้ผ่านการทดสอบและพิสูจน์อย่างหนักและสอบกลับได้ รวมทั้งมีเทคโนโลยีที่สะอาด การออกแบบอยู่ในระดับมาตรฐานสากลเสมอ
  สัญญาของเรา
             แอมพ์ทรอนจะคงคุณภาพทั้งสินค้าบุคลากร และบริการ รวมทั้งปรับปรุงเครื่องมือต่างๆให้มาตรฐานให้ทันสมัยอยู่เสมอและสอบกลับได้ พร้อมบริการทั้งก่อนและหลังการขายให้คำปรึกษาและออกแบบที่สอดคล้องกับความต้องการ
ลิงก์ที่น่าสนใจ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซิตี้แบงค์ ไทยแลนด์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
กรุงศรีเทรดลิงก์
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
กรมอุตุนิยมวิทยา
ข่าวสารด้านภูมิอากาศ กรมอุตุนิยม    วิทยา
กรุงเทพธุรกิจ
 
Link เพื่อนบ้าน


 


       

 

             

 

www.amptron.th.com, www.amptronth.com
9 ซอยเพชรเกษม 77 แยก 4 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
  Tel : 66-2809-5588, Fax : 66-2809-5599 E-mail : sales@amptron.th.com